Top

پودر بند کشی 20 کیلویی در رنگ های مختلف

پودر بند کشی آماده 

کاربرد:سنگ کاشی و عمده استفاده آجر نما 

دستزسی و کاربرد اسان

با آب مخلوط و قابل استفاده می باشد 

دارای الیاف جهت چسبندگی عالی 

بدون نیاز به زیر سازی


قیمت: 45000 تومان